Acupunctuur

Acupunctuur

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een eeuwenoude geneesmethode die zijn oorsprong vindt in China, het is een belangrijk onderdeel van de klassieke Chinese geneeskunst. Het heeft een ontwikkeling doorgemaakt van minstens 3000 jaar en wordt sinds midden vorige eeuw ook bij ons in het westen toegepast. Ook hier ontwikkelt en verbetert de acupunctuur zich verder, dat is belangrijk in verband met onze westerse leefwijze.
Chinese geneeskunst gaat ervan uit dat alles wat leeft “levenskracht” heeft. Dit wordt  “Qi” genoemd. Om als mens optimaal te kunnen functioneren is het van belang dat de Qi, de levenskracht, optimaal is. Via speciale punten kan deze Qi beïnvloed worden, de zogenaamde acupunctuurpunten.

Volgens de acupunctuur zijn bij ziekte en gezondheid lichaam, geest en omgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als iemand bijvoorbeeld onder enorme (werk)druk staat en hem dit emotioneel teveel wordt, kan de harmonie tussen lichaam en geest verstoord raken. Die persoon raakt "uit balans" en wordt ziek. Andersom geldt natuurlijk ook: ben je ziek, dan kun je mentaal ook veel minder aan. De behandeling van de acupuncturist is erop gericht deze verstoorde balans te herstellen.

Acupunctuur moet vooral gezien worden als aanvulling op de "gewone" geneeskunde en zeker niet als alternatief (vervanging).
 

Wat doet acupunctuur?

​Uitgaande van de gedachte dat lichaamsenergie stroomt door een ingewikkeld stelsel van kanalen (meridianen), spreekt de acupuncturist van energiehuishouding. Het meridiaanstelsel bestaat uit 12 delen, en elke meridiaan is gekoppeld aan een orgaan, aan zintuigen, aan gevoelens, maar ook aan activiteit en rust. De energie wordt via de meridianen naar alle delen van het lichaam doorgegeven en circuleert elke 24 uur.

Bij goede gezondheid is de energiehuishouding in evenwicht. Bij verstoring van dit evenwicht kan ziekte ontstaan.

Acupunctuur kan door het plaatsen van heel dunne naaldjes op bepaalde punten op de meridianen de energiestroom beïnvloeden. Door stimulerende of juist afremmende technieken wordt geprobeerd de energiehuishouding weer in balans te krijgen. Ook andere technieken als het masseren of het verwarmen van de acupunctuurpunten worden gebruikt.

Vragen of advies?
Bel
06 - 22717764
of
Stuur een mail